„Stretching A-Z”

Przykładowa strona:

Techniki (typy) rozciągania i ogólnie – co się dzieje podczas ich stosowania?
Przyjęliśmy następujący podział technik rozciągania :
statyczne: – pasywna
- aktywne
-  izometryczna
-  poizometryczna    relaksacja (PIR)
dynamiczne: – aktywne
- wzrastająca
-  balistyczna
-  plyometryczna

 - statyczna pasywna wykonywana w pozycjach nie wywołujących zbędnych
napięć i nieprzyjemnych odczuć. Zasadą podstawową jest pozostawanie w bezruchu w bardzo wygodnej pozycji ciała; spokojny, przedłużony oddech jest elementem bardzo wyraźnie wspomagającym. Utrzymanie części lub całego ciała przez kilkadziesiąt sekund w pozycjach rozciągniętych, bez napięcia mięśni, zmniejsza pobudzenia mięśni zarówno rozciąganych i  antagonistycznych.
Technika zalecana osobom nie mogącym, z różnych powodów, wykonywać dynamicznych bądź obszernych ruchów, potrzebującym relaksacji lub wymagającym pomocy instruktora. Powinna być stosowana przez osoby ćwiczące sporadycznie, ale także przez sportowców na zakończenie treningu.

Technikę pasywną polecamy do stosowania w ćwiczeniach przygotowujących do zajęć o charakterze spokojnym lub rehabilitacyj-
nym – w miejsce rozgrzewki aerobowej. Właśnie spokojne oddziaływanie na mięśnie w pozycjach relaksujących, pozwala na ominięcie dynamicznej fazy odruchu na rozciąganie i wyraźnie zmniejsza ogólne napięcie – odstresowuje.

    – aktywna statyczna wykonywana w pozycjach stabilnych, w bezruchu lub z
delikatnym, kontrolowanym ruchem wywołującym jednostajne rozciąganie mięśni.
Rozważne i optymalnie spokojne napinanie mięśni antagonistycznych lub podobne działanie siły zewnętrznej, pozwala ominąć dodatkowe napięcia.

Strona 16