„Stretching – sprawność i zdrowie”

Książka „Stretching – sprawność i zdrowie” wydana w 1994 roku rozeszła się w dynamicznym tempie w nakładzie 10 000 egz, zajmując ważne miejsce w bibliotece nauczyciela wf, instruktora i trenera. Dzięki przystępnemu językowi, dokładnym opisom ćwiczeń i wyjaśnień postępowania w treningu, trafiła także „pod strzechy”.

Nakład wyczerpany.